DOKUMENTY WYMAGAJĄCE UWIERZYTELNIENIA PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO:

EDUKACJA: dyplom wyższej uczelni, indeks studencki, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu

ZATRUDNIENIE: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poświadczenie zatrudnienia, zaświadczenie o wysokości zarobków

STAN CYWILNY: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, poświadczenie możności zawarcia małżeństwa, dowód osobisty, paszport, zmiana imienia i nazwiska

SPRAWY MELDUNKOWE: zameldowanie, wymeldowanie

DOKUMENTY URZĘDOWE, SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE, NOTARIALNE: wyciąg z KRS, dokumenty rozwodowe, spadkowe, alimentacyjne, akt notarialny, zapytanie o niekaralność

SPRAWY FINANSOWO-SKARBOWE: zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu, deklaracje

ZDROWIE: zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty związane z wypadkami podczas pobytu za granicą, pobytem w szpitalach, karty zdrowia, wypisy ze szpitala, informacje
o przebytym leczeniu

POJAZDY SAMOCHODOWE (dokumenty niemieckie, austriackie, szwajcarskie): książka/ karta pojazdu, dowód rejestracyjny, formularz wyrejestrowania pojazdu, umowa kupna-sprzedaży pojazdu, świadectwa kontroli technicznej pojazdu, opinia rzeczoznawcy

Jednostką rozliczeniową jest strona/ 1125 znaków ze spacjami.TEKSTY ZWYKŁE:
• teksty użytkowe
• ogólne (korespondencja prywatna itp.)
• teksty specjalistyczne (techniczne, prawnicze, ekonomiczne, handlowe itp.)

Jednostką rozliczeniową jest strona/ 1800 znaków ze spacjami.
Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie
(litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.)
oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi.


odwiedzin:10424